Çekirge istilası ne anlama gelir? Çekirge istilası kıyamet alameti mi?

7025
Çekirge istilası ne anlama gelir? Çekirge istilası kıyamet alameti mi?

Doğu Afrika ve Orta Doğu’da gıda krizine sebep olacağı tahmin edilen çekirge istilası ne anlama gelir ve neyin habercisidir? Çekirge istilası Kur’an-ı Kerim, İncil ve Tevrat’ta geçiyor mu? Çekirge istilası kıyamet alameti mi? İşte çekirge istilası hakkında bilmeniz gerekenler…

Çekirge istilası aşırı yağış ve güçlü hava siklonlarının ardından oluşan çevre koşulları sebebiyle ortaya çıkan büyük boyutlu çekirge gruplarına verilen addır. Uygun çevre koşullarının oluşmasıyla beraber çok sayıda çekirge bir araya gelir ve önce pembe ve ardından sarı renge bürünerek erişkinliğe ulaşırlar. Erişkin çekirgeler, çekirge sürülerini oluşturmaya başlar.

Çekirge istilasına sebep olan sürülerin kapladığı alan oldukça büyüktür. Örneğin Afrika kıtasında yer alan Kenya’da çekirge istilası fenomenine yol açan son sürünün 40 km’ye 60 km kadar bir alanı kapladığı ve sürüde 150 milyondan fazla çekirgenin bulunduğu saptanmıştır. Küçük bir çekirge sürüsünün bile 35 bin kişinin günlük ihtiyacı kadar olan besini silip süpürebilir.

Çekirge istilasına karşı nasıl mücadele edilir?

Çekirge istilasına karşı mücadelede etkin olarak değerlendirilebilecek bir yöntem bulunmamaktadır. Çekirge sürülerinin ortaya çıkışı ve hareket ettiği yönü saptamak oldukça güçtür. Son derece hızlı hareket eden ve genellikle ulaşılması zor bölgelerde bulunan çekirge sürülerine karşı pestisit kullanılır. Pestisit, uçak ve insansız hava araçları aracılığıyla çekirge sürülerine sprey yöntemi ile sıkılır. Çekirge istilasına karşı en etkin mücadele yöntemi, sürülerin oluşması aşaması olan ve Türkçe’de tam karşılığı bulunmayan ‘Gregarisation’ adlı süreçte pestisit kullanılmasıdır. Afrika ülkesi Moritanya bu işlemi uygulayan ülkelerdendir.

Çekirge istilası ile mücadelede öne çıkan engeller

Çekirge istilası ile mücadelede öne çıkan engellerden bazıları da Afrika ve Orta Doğu’daki bazı ülkelerdeki iç karışıklıklar ve ekonomik yetersizliklerdir. 2020 yılının ilk döneminde görülen çekirge istilası vakalarına karşı Kenya’da pestisit stoğu tükenmiştir. Bölgedeki bir diğer ülke olan Etiyopya’nın da çekirge sürülerine karşı mücadelede daha çok uçak ihtiyacı vardır. İç savaş sebebiyle Somali ve Yemen’de birçok bölgeye erişimde güvenlik sıkıntıları yaşanmaktadır.

2020 yılının ilk döneminde çekirge istilası vakaları

2020 yılının ilk döneminde Kenya’da son 70 yılın, Somali ve Etiyopya’da ise son 25 yılın en kötü çekirge istilası vakaları görülmüştür. Somali, krizin çözümü için ulusal acil durum ilan etmiştir. Etiyopya’da hükümet ülkenin 9 eyaletinde olumsuz etkilere yol açan çekirge sürülerine karşı mücadelede acil eylem çağrısında bulunmuştur. Kenya, çekirgelere karşı mücadelede ülkenin bazı bölgelerine uçaklar konuşlandırmış ve Uganda ise ülkenin kuzey bölgesine çekirgelerle pestisit kullanarak mücadele etmeleri için askeri birlikler göndermiştir. Bu ülkelere çekirge sürülerinin yaklaşık 3 ay önce Yemen’den geldiği düşünülmektedir.

Suudi Arabistan, İran ve Pakistan da çekirge istilası sorunu ile mücadele yürütmektedir.

Küresel iklim değişikliği ve çekirge istilası

Şiddetli yağışlar çekirgelerin beslenme koşullarına iyileştirir. 2020 yılının ilk döneminde Doğu Afrika’da etkili olan çekirge istilası vakalarının sebebi Afrika ülkesi Somali açıklarında oluşan güçlü bir hava siklonudur. Birçok meteoroloji uzmanı Hint Okyanusu’ndan oluşan siklonlardaki artışların küresel iklim değişikliği ile bağlantılı olabileceğini ve siklonların sayısında görülen artışların daha fazla çekirge sürüsü oluşturduğunu düşünmektedir.

Çekirge istilası Kur’an-ı Kerim, İncil ve Tevrat’ta geçiyor mu?

Çekirge kavramından kutsal kitaplar Kur’an-ı Kerim’de 2, İncil’de 36 ve Tevrat’ta 5 ayrı yerde bahsedilmektedir.

Kur’an-ı Kerim’de çekirge istilası

Kur’an-ı Kerim’de çekirge ifadesi geçen ayet ve sureler şu şekildedir;

A’raf Suresi 133. Ayet – Biz de, her biri ayrı ayrı birer mucize olmak üzere başlarına tufan, çekirge, ürün güvesi (haşarat), kurbağalar ve kan gönderdik. (Hiçbirinden ders almadılar.) Büyüklük tasladılar ve suçlu bir kavim oldular.

Kamer Suresi 6, 7 ve 8. Ayet – O hâlde sen de onlardan yüz çevir. Onlar, o davetçinin (İsrafil’in benzeri görülmemiş) bilinmedik (korkunç) bir şeye çağırdığı gün, gözleri düşmüş bir hâlde dağılmış çekirgeler gibi kabirlerden çıkarlar. Davetçiye doğru koşarlarken kâfirler, “Bu zor bir gün” derler.

Çekirge istilası kıyamet alameti mi?

Kamer Suresi’nin 6, 7 ve 8. Ayetlerinde ‘kıyamet günü’nden bahsederken İncil’de, Kamer Suresi’ndeki bu anlatım ya da bu anlatıma yakın bir ifade yer almaz.

İncil’de Çekirge İstilası

  • İncil’in Mısır’dan Çıkış kitabında tanrının Mısır firavunu ve Mısır’ı çekirgelerle cezalandırdığından bahsedilir. Mısır’dan Çıkış 10’da şöyle buyurur;

Çekirge Belası

 RAB Musa’ya, “Firavunun yanına git” dedi, “Belirtilerimi aralarında göstermek için firavunla görevlilerini inatçı yaptım. Mısır’la nasıl alay ettiğimi, aralarında gösterdiğim belirtileri sen de çocuklarına, torunlarına anlat ki, benim RAB olduğumu bilesiniz.”

 Musa’yla Harun firavunun yanına varıp şöyle dediler: “İbraniler’in Tanrısı RAB diyor ki, ‘Ne zamana dek alçakgönüllü olmayı reddedeceksin? Halkımı salıver, bana tapsınlar. Halkımı salıvermeyi reddedersen, yarın ülkene çekirgeler göndereceğim. Yeryüzünü öylesine kaplayacaklar ki, toprak görünmez olacak. Doludan kurtulan ürünlerinizi, kırda biten bütün ağaçlarınızı yiyecekler. Evlerine, bütün görevlilerinin, bütün Mısırlılar’ın evlerine çekirge dolacak. Ne babaların, ne ataların ömürlerince böylesini görmediler.’ ” Sonra Musa dönüp firavunun yanından ayrıldı.

 Görevlileri firavuna, “Ne zamana dek bu adam bize tuzak kuracak?” dediler, “Bırak gitsinler, Tanrıları RAB’be tapsınlar. Mısır harap oldu, hâlâ anlamıyor musun?”

 Böylece, Musa’yla Harun’u firavunun yanına geri getirdiler. Firavun, “Gidin, Tanrınız RAB’be tapın” dedi, “Ama kimler gidecek?”

 Musa, “Genç, yaşlı hep birlikte gideceğiz” dedi, “Oğullarımızı, kızlarımızı, davarlarımızı, sığırlarımızı yanımıza alacağız. Çünkü RAB’be bayram yapmalıyız.”

 Firavun, “Alın çoluk çocuğunuzu, gidin gidebilirseniz, RAB yardımcınız olsun!” dedi, “Bakın, kötü niyetiniz ne kadar açık. Olmaz. Yalnız erkekler gidip RAB’be tapsın. Zaten istediğiniz de bu.” Sonra Musa’yla Harun firavunun yanından kovuldular.

 RAB Musa’ya, “Elini Mısır’ın üzerine uzat” dedi, “Çekirge yağsın; ülkenin bütün bitkilerini, doludan kurtulan her şeyi yesinler.”

 Musa değneğini Mısır’ın üzerine uzattı. Bütün o gün ve gece RAB ülkede doğu rüzgarı estirdi. Sabah olunca da doğu rüzgarı çekirgeleri getirdi. Mısır’ın üzerinde uçuşan çekirgeler ülkeyi boydan boya kapladı. Öyle çoktular ki, böylesi hiçbir zaman görülmedi, kuşaklar boyu da görülmeyecek. Toprağın üzerini öyle kapladılar ki, ülke kapkara kesildi. Bütün bitkileri, dolunun zarar vermediği ağaçlarda kalan meyvelerin hepsini yediler. Mısır’ın hiçbir yerinde, ne ağaçlarda, ne de kırdaki bitkilerde yeşillik kalmadı.

 Firavun acele Musa’yla Harun’u çağırttı. “Tanrınız RAB’be ve size karşı günah işledim” dedi, “Lütfen bir kez daha günahımı bağışlayın ve Tanrınız RAB’be dua edin; bu ölümcül belayı üzerimden uzaklaştırsın.”

 Musa firavunun yanından çıkıp RAB’be dua etti. RAB rüzgarı çok şiddetli batı rüzgarına döndürdü. Rüzgar çekirgeleri sürükleyip Kamış Denizi’ne döktü. Mısır’da tek çekirge kalmadı. Ama RAB firavunu inatçı yaptı. Firavun İsrailliler’i salıvermedi.

  • Çekirge kavramı İncil’deki bazı ayetlerde yiyecek olarak bahsedilir;

Levililer 11:22/23 – Şunları yiyeceksiniz: Bütün çekirge türleri, küçük çekirge, cırcırböceği, ağustosböceği. Öbür dört ayaklı, kanatlı böceklerin hepsi sizin için iğrenç sayılır.

Matta 3:4 – Yahya’nın deve tüyünden giysisi, belinde deri kuşağı vardı. Yediği, çekirge ve yaban balıydı.

Markos 1:6 – Yahya’nın deve tüyünden giysisi, belinde deri kuşağı vardı. Çekirge ve yaban balı yerdi.

İncil’in 12 farklı yerinde çekirgelerin ekinleri istila ettiğinden bahsedilir;

Yasa’nın Tekrarı 28:38 – Çok tohum ekecek, ama az toplayacaksınız. Çünkü ürününüzü çekirge yiyecek.

Yasa’nın Tekrarı 28:42 – Bütün ağaçlarınızı, toprağınızın ürününü çekirgeler yiyecek.

2 Tarihler 7:13 – Yağmur yağmasın diye göğü kapadığımda, toprağın ürününü yiyip bitirmesi için çekirgelere buyruk verdiğimde ya da halkımın arasına salgın hastalık gönderdiğimde,

Mezmurlar 78:46 – Ekinlerini tırtıllara, Emeklerinin ürününü çekirgelere verdi.

Yeşaya (İsa) 33:4 – Çekirgeler tarlayı nasıl yağmalarsa, Ganimetiniz de öyle yağmalanacak, ey uluslar. Malınızın üzerine çekirge sürüsü gibi saldıracaklar.

Yeremya 51:14 – Her Şeye Egemen RAB varlığı hakkı için ant içti: Seni çekirge sürüsüyle doldurur gibi Askerlerle dolduracağım. Sana karşı zafer çığlıkları atacaklar.

Yoel 1:2 – Çekirgelerin Saldırısı – Ey yaşlılar, dinleyin, Ülkede yaşayan herkes, kulak verin: Sizin zamanınızda ya da atalarınızın zamanında Hiç böyle bir şey oldu mu? 

Yoel 2:1 – Çekirge Ordusu – Siyon’da boru çalın, Kutsal dağımda boru sesiyle halkı uyarın. Ülkede yaşayan herkes korkudan titresin. Çünkü RAB’bin günü çok yaklaştı, geliyor.

Amos 4:9 – Samyeli ve küfle sizi cezalandırdım, Mahvettim bağlarınızı, bahçelerinizi, İncir ve zeytin ağaçlarınızı çekirge yedi, Yine de bana dönmediniz. RAB böyle diyor.

Amos 7:1 – Egemen RAB bana şunu gösterdi: Kralın payına düşen otlar biçilmişti. Otlar yeniden yeşermeye başlarken RAB sürüyle çekirge yaratıyordu.

Nahum 3:15 – Orada ateş seni yiyip bitirecek, Kılıç seni kesip biçecek. Genç çekirgelerin yiyip bitirdiği ekin gibi yok olacaksın. Çekirgeler gibi, genç çekirgeler gibi çoğalmalısın.

Yeremya 51:27 – Ülkeye sancak dikin! Uluslar arasında boru çalın! Ulusları Babil’le savaşmaya hazırlayın. Ararat, Minni, Aşkenaz krallıklarını Ona karşı toplayın. Ona karşı bir komutan atayın, Çekirge sürüsü kadar at gönderin üzerine.

  • İncil’de ayrıca çekirge kelimesinin ‘sayıca çok fazla’ ya da ‘sayısız’ anlamında kullanıldığı yerler de vardır; 

Hakimler 5:6 – Hayvanları ve çadırlarıyla birlikte çekirge sürüsü gibi gelirlerdi. Adamları, develeri saymak olanaksızdı. Yakıp yıkmak amacıyla toprakları işgal ederlerdi.

Hakimler 7:12 – Midyanlılar, Amalekliler ve öbür doğulu halklar çekirge sürüsü gibi vadiye yayılmışlardı. Kıyıların kumu kadar çok, sayısız develeri vardı.

Zebur (Psalm) 105:34 – O buyurunca çekirgeler, Sayısız kurtçuklar kaynadı.

Yeremya 46:23 – Gür olsa bile kesecekler ormanını” diyor RAB, “Çünkü çekirgelerden daha çok onlar, Sayıya vurulamazlar.

Nahum 3:16 – Tüccarlarının sayısı gökteki yıldızlardan çok. Ama düşmanların genç çekirgeler gibi ülkeyi talan edip gidecekler.

  • İncil’in iki farklı bölümünde benzer bir olay iki defa aynı sözcüklerle tekrarlanmıştır. İki ayrı bölümde tek fark düşman kelimesinin tekil ve çoğul olarak kullanılmasıdır; 

Krallar 8:37 – Ülkeyi kıtlık, salgın hastalık, samyeli, küf, tırtıl ya da çekirgeler kavurduğunda, düşman kentlerden birinde halkını kuşattığında, herhangi bir felaket ya da hastalık ortalığı sardığında,

2 Tarihler 6:28 – Ülkeyi kıtlık, salgın hastalık, samyeli, küf, tırtıl ya da çekirgeler kavurduğunda, düşmanlar kentlerden birinde halkını kuşattığında, herhangi bir felaket ya da hastalık ortalığı sardığında,

  • İncil’in bir bölümünde Gök kubbe’nin kapatılması durumunda yağmur yağmayacağını betimleyen bir ayette çekirge ifadesi geçer;

2 Tarihler 7:13 – Yağmur yağmasın diye göğü kapadığımda, toprağın ürününü yiyip bitirmesi için çekirgelere buyruk verdiğimde ya da halkımın arasına salgın hastalık gönderdiğimde,

Tevrat’ta Çekirge İstilası

Tevrat’ta çekirge istilası için ‘bela, ceza, Yahve (Musevilik’te Allah’a verilen isim) tarafından yollanan büyük bela’ olarak bahsedilmektedir. Tevrat’ta ayrıca Mısır’ı Vuran On Bela’dan birinin çekirge istilası olduğu yazar. Tevrat’ta çekirge ifadesini net ya da dolaylı olarak karşılayan metinler şunlardır;

Tesniye 14:19 – Ve bütün kanatlı haşarat size murdardır; yenilmiyeceklerdir.

Levililer 11:20 – Dört ayaklı ve kanatlı böceklerin hepsi sizin için iğrençtir.

Levililer 11:21/23 – Ama dört ayaklı ve kanatlı olup ayaklarını sıçramak için kullanan bazılarının etini yiyebilirsiniz. Şunları yiyeceksiniz: Bütün çekirge türleri, küçük çekirge, cırcırböceği, ağustosböceği. Öbür dört ayaklı, kanatlı böceklerin hepsi sizin için iğrenç sayılır.

BesinBilgi.com